OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

Podmienky ochrany osobných údajov

chránime Vaše osobné údaje podľa platnej legislatívy v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“)a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania oznámení a na účely iných aktivít prevádzkovateľa.

Ochrana osobných údajov

TOTOŽNOSŤ A KONTAKT NA PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť YS group, s.r.o., IČO: 46144137, so sídlom Sládkovičova 1777/14, 926 01 Sereď, zapísaná v Obchodnom registri vedeným Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka 27411/T, v zastúpení Michal Hubus - konateľ (ďalej len prevádzkovateľ)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: telefón: +421 910 106 202 mail: info@dreamdestination.sk

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto prevádzkovateľovi v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“)a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účelom spracovania Vašich osobných údajov sú aktivity prevádzkovateľa voči Vašej osobe.

DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje prevádzkovateľom uložené je 10 rokov , najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný prevádzkovateľovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emaile: info@dreamdestination.sk

Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Budeme veľmi radi, pokiaľ budete o tomto podozrení informovať najskôr nás, aby sme mohli v tejto veci niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou ale sú potrebné na poskytnutie našich služieb.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 29.11.2017Prečo Dream destination?
Chceš ležať na pláži, vychutnávať si hotelové komplexy, alebo objavovať ostrovy, kde žijú domorodé kmene?
My ti nájdeme a sprostredkujeme zájazd, presne podľa predstáv. Dream destination je ako naše "dieťa", o ktoré sa vzorne staráme a chceme, aby bolo medzi vami cestovateľmi, dovolenkármi a výletníkmi "number one"!
KONTAKTY

Dream Destination
+421 910 106 202
 

dovolenka@dreamdestination.sk www.dreamdestination.sk www.dovolenka.dreamdestination.sk 
www.zajazdy.dreamdestination.sk


Prihlás sa na odber newslettera© Všetky práva vyhradené - www.dreamdestination.sk
Tvorba web stránok

Súbory cookie používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete na stránke ako používame súbory cookies
SÚHLASÍM    Odmietam